REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Legionelle se nejlépe daří v teplé vodě a objevuje se opakovaně

Bakterie Legionella snáší poměrně široký rozsah podmínek. Lze ji najít ve vířivkách, chladicích věžích, zásobnících na teplou vodu, rozvodech teplé vody, fontánách, ale i v podzemních či povrchových vodách. Způsobuje legionelózu, respirační onemocnění, jehož projevy jsou podobné jiným druhům onemocnění dýchacího ústrojí.
Legionelle se nejlépe daří v teplé vodě a objevuje se opakovaně

Nejběžnějšími symptomy jsou kašel, dýchavičnost, horečka, bolesti svalů a hlavy. Onemocnění se projevuje typicky 2 až 10 dní po vystavení bakterii. K identifikaci legionelózy je proto zapotřebí specifické vyšetření, kdy je zjištěna přítomnost legionelly v moči nebo hlenech. Nemoc může propuknout také v mírnější formě, kdy nedochází k dýchacím problémům. Hlavně se projevuje bolestí svalů a horečkou. Tato mírnější forma propuká několik hodin až tři dny po expozici bakterii a netrvá většinou déle než týden.

Historie

Legionella byla objevena v roce 1976 po propuknutí nákazy ve Philadelphii (USA), kde se jí nakazili účastníci srazu organizace American Legion. Nakaženo bylo 211 osob a z toho 34 zemřelo.

K nakažení dochází vdechnutím vodní mlhy, páry nebo kapky, která bakterii obsahuje. Méně časté je nakažení vdechnutím při pití (je potřeba, aby pitná voda vnikla do dýchací trubice). K šíření legionelly z jedné osoby na druhou nedochází, nemoc není nakažlivá. Většina zdravých lidí legionelózou po kontaktu s bakterií neonemocní. Citlivými skupinami jsou lidé starší 50 let, kuřáci, lidé s nemocemi dýchacího ústrojí nebo s oslabeným imunitním systémem (kvůli nemoci či lékům).

Léčba

Legionelóza se léčí antibiotiky. Osoby v dobré kondici se však mohou uzdravit i bez nich. V Evropě je průměrná úmrtnost na legionelózu 12%. Úspěšnost léčby roste s včasným odhalením nemoci.

Legionella (existuje přes 50 druhů) patří do skupiny gramnegativních bakterií. Do této skupiny patří také jiné patogenní mikroorganismy, jako například Salmonella či Pseudomonas nebo Escherichia (také limitované a stanovované v pitné vodě). Rozdělení na gramnegativní a grampozitivní bakterie se provádí laboratorním testem (barvení a pozorování vzorku pod mikroskopem; zabarvení, a tedy i zařazení, bakterie závisí na stavbě její buněčné stěny). Gramnegativní bakterie jsou obecně škodlivější než grampozitivní.

V laboratoři ve vzorku vody (ale také ve vzorku biofilmu) lze legionelu identifikovat selektivní kultivací (na médiu s obsahem antibiotik) dle normy ČSN ISO 11731. Kultivace trvá 10 dní. Je vhodné stanovit také améby, které jsou hostiteli legionell (stanovení trvá 7-10 dní) a jejich cysty (zapouzdřené stadium organismu) dokáží přežít i krajně nepříznivé podmínky (dezinfekce, extrémní teploty, vysoušení) a tím umožní přežít i legionelle.

EuroClean, s.r.o.

logo
Lidická 1348
25263 Roztoky

telefon: 224 811 900
e-mail: euroclean@euroclean.cz

web: euroclean.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Technologie úpravy chladící vody

Technologie úpravy chladící vody

Úkolem chladící vody je odvádět teplo a pro zachování účinnosti chladicího zařízení je vždy potřeba zajistit její úpravu. Chladicí okruhy dělíme na 2 základní typy, a to na otevřené chladící okruhy, u nichž je chlazení zajišťováno odparem vody a uzavřené chladící okruhy, u kterých je teplo odváděno ohřevem chladicí…

REKLAMA