REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Co je dobré vědět při výběru nových plastových oken?

V případě, že vybíráte vhodná okna pro Vaši pasivní stavbu nebo řešíte jejich výměnu během rekonstrukce domu či bytu, je důležité porovnat nabízené parametry a vlastnosti. Neváhejte se poradit s odborníky.
Co je dobré vědět při výběru nových plastových oken?

Nejčastější mýty a fakta spojená s plastovými okny:

Počet komor

Se stoupajícím počtem komor konstrukčních profilů plastových oken dochází ke zlepšování jejich tepelných vlastností. Tento fakt však platí pouze za předpokladu současného zvyšování stavební hloubky profilového systému, tak aby byla vždy vytvořena dostatečná vzduchová mezera mezi jednotlivými příčkami profilu.

Při výběru profilu o vyšším počtu komor je tedy důležité hledat variantu s adekvátní stavební hloubkou. Je zásadní rozdíl v tepelných vlastnostech zastaralých tří či čtyř komorových profilů proti moderním pěti nebo šesti komorovým alternativám ve vyšších stavebních hloubkách.

Zasklení musí mít co nejnižší Ug

Je vždy důležité pohlížet na celkové vlastnosti skla, nikoli sledovat pouze hodnoty tepelných prostupů prvku. Je nutné se zabývat celkovou konfigurací skla, díky čemuž lze vytvořit okna i dveře, které budou ideálně tepelně izolovat a zároveň dodávat maximální možné množství světla a sluneční energie do interiéru.

Nejlepší způsob stínění jsou vnitřní žaluzie

Pro možnost zastínění oken a dveří je dnes na trhu řada možností zastiňující techniky. Nejčastěji používané interiérové žaluzie jsou již dávno překonanou a především z tepelného hlediska nepříliš vhodnou variantou. Tato situace je zlepšena použitím vnitřních a meziskelních žaluzií, kde dochází k ohřívání pouze vnějšího skla. Zde již dochází ke značnému úbytku prostupu tepelné energie do místnosti.

Znetěsnění okna správným způsobem ničí zvukovou izolaci okna

Velikost infiltrace neboli množství vyměňovaného vzduchu v místnosti dokáže při optimálním naladění vhodným řešením prvku zajistit potřebný přísun vzduchu pro přirozený pobyt v místnosti bez nutnosti otevření okna. Jedná se převážně o spárovou infiltraci, kdy je přesně vypočtená část těsnění nahrazena těsněním perforovaným, které zajišťuje hygienicky nutnou výměnu vzduchu. Tento systém lze nahradit větráním na principu rekuperace, kdy při „nasávání“ čerstvého vzduchu do interiéru speciálním profilem rámu dochází díky důkladně navržené cestě proudění vzduchu také k jeho ohřevu zbytkovým teplem v prostředí profilu okna.

Pro utěsnění spáry okolo oken stačí polyuretanová pěna

V dnešní široké nabídce trhu s otvorovými výplněmi lze vybrat optimální prvky vhodné přímo pro daný dům, které zajistí ideální tepelné a světelné podmínky. Často se však zapomíná na způsob a kvalitu provedení zabudování okna do stavby. Bude-li bezchybný prvek s perfektními vlastnostmi nevhodně osazen do stavby, bude díky vzniku tepelných mostů v okolí okna docházet ke vzniku významných tepelných ztrát. Kvalitu prvku tak může zásadně zhoršit právě nevhodně provedená připojovací spára. Připojovací spáru prvku je nutno důkladně ošetřit pomocí vhodných materiálů kombinací parotěsných a difuzních pásek. Pro správné zabudování okna nestačí pouhé zatěsnění expanzními izolačními pěnami, které nezaručují požadované vlastnosti připojovací spáry. Správné utěsnění je kombinací vnější, střední a vnitřní těsnící roviny při dodržení zásady „těsněji uvnitř, než venku“.

Bezpečnostní skla jsou ochrana proti zlodějům

Pro zabezpečení stavby lze využít bezpečnostních otvorových výplní, které zabrání prostupu nevítaných hostů do domu. V převážné většině jsou tyto provedeny pouze bezpečnostními skly, která díky své vrstvené skladbě nelze rozbít. Navíc jsou zvýhodňována například při pojištění domu. Neznamená to však, že jsou tato okna bezpečnostní. Pro opravdu bezpečné okno je nutné využít speciální montáž a kliky chráněné proti násilnému protočení.

Příliš nízké hodnoty součinitele prostupu tepla oknem

Trh s plastovými okny dnes v řadě případů disponuje okny a dveřmi, které se chlubí velmi nízkými hodnotami součinitelů prostupu tepla. Mnohé firmy však tyto hodnoty záměrně upravují a snižují, aby jejich produkt dokázal obstát v konkurenci reálně kvalitnějších profilů konkurence. Proto je vždy vhodné ověřit a porovnat hodnoty s konkurencí a nevěřit pouze papírovým hodnotám jednoho z výrobců, které jsou často záměrně upravovány.

Je lepší šedé těsnění než černé

Tento mýtus vznikl především díky produktům z dob dávno minulých. Tehdy byly těsnící gumy oken černěny, přičemž jejich otíráním následně docházelo také k začerňování okolí. Tento jev překážel především hospodyňkám při mytí oken, kdy profil a sklo místo umývání spíše špinily. Současné moderní těsnění již těmito neduhy netrpí.

Je lepší otevřená nebo „uzavřená“ výztuž

Výztužné profily v PVC oknech zvyšují statické vlastnosti oken zatěžovaných větrem tak, aby nedocházelo k jejich prohnutí, a eliminují tepelnou roztažnost plastů používaných k výrobě oken. Uzavřená výztuž je používána pouze u rámů oken, které jsou pevně ukotveny do nosného zdiva a ne do křídel. Proto je její význam z hlediska zamezení průhybu oken nulový. Z hlediska prostupů tepla dvě ocelové příčky spojující vnitřní stěny výztužné komory profilů tvoří 2x větší vnitřní tepelný most než výztuž otevřená. Uzavřená výztuž tedy není žádnou výhodou, spíše naopak.

Otvorové výplně pro pasivní domy

Většina oken běžně vydávaných za okna do pasivních domů nevyhovuje požadavkům legislativy pro tento druh staveb. Uváděné celkové součinitele prostupu tepla jsou uměle vytvářeny zasklením s ultra vysokými izolačními vlastnostmi, přičemž charakteristiky rámů a křídel neodpovídají požadavkům na pasivní prvky v zabudovaném stavu.

SULKO s.r.o.

logo
Československé armády 981/41
789 01 Zábřeh

telefon: 583 469 111
zelená linka: 800 155 156
e-mail: sulko@sulko.cz

web: www.sulko.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Okna

Soutěž HELUZ „Vyfoť stín“

Soutěž HELUZ „Vyfoť stín“

V uměleckém ztvárnění jistě dostane stín opět mnoho podob. Své snímky můžete přihlásit do 15. června 2019 a můžete vyhrát klasické sluneční brýle Ray Ban Aviator.

ISOTRA předokenní roleta Plasterax, barevné provedení lamely RAL 9006

Dotace na předokenní žaluzie, rolety či slunolamy

Od 15. října 2018 je možné získat příspěvek i na úsporné rekonstrukce domů realizované svépomocí, venkovní stínicí techniku, stavbu domu v nízkoenergetickém standardu nebo výměnu starých kamen bez nutnosti zateplení.

Kvalitní spánek snižuje riziko onemocnění. Důležité je zatemnění a větrání

Kvalitní spánek snižuje riziko onemocnění. Důležité je zatemnění a větrání

Podle průzkumů má se spánkem problém víc než 40 % lidí. Mnoho z nich však vůbec neví, že důsledkem moho být nemalé zdravotní potíže. Právě proto si celý svět 21. března připomíná Mezinárodní den zdravého spánku, jehož cílem je rozšířit povědomí širší veřejnosti o významu zdravého spánku. Krátce po 16. březnu, ...

REKLAMA