REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Kutil Junior seznámí děti se základy technických činností

Od nového školního roku 2015/2016 začíná na vybraných školách v Praze 5 a 6 působit nový kroužek Kutil Junior, který seznamuje děti se základy technických činností. Děti se s pomocí lektora naučí rozeznávat jednotlivé druhy nářadí a postupně budou se všemi pracovat. Za pololetí zvládnou dva až tři velké projekty.

Nový kroužek Kutil Junior na pražských školáchNový kroužek Kutil Junior na pražských školách

V kroužku Kutil Junior se děti naučí rozeznávat jednotlivé druhy nářadí, postupně budou s jednotlivými nástroji a nářadím pod vedením zkušeného lektora pracovat. Kromě práce s jednotlivými nástroji zvládnou za pololetí dva až tři velké projekty, při kterých využijí nabyté zkušenosti.

Náročnost se bude stále zvyšovat tak, aby byly děti motivovány v práci pokračovat a neustále se zlepšovat. Za toto úsilí budou odměněny nejen dokončeným výrobkem, ale též „výučními listy“.

Kroužek vznikl v důsledku absence technicky zaměřených kroužků ve školách. Kutil Junior si klade za cíl děti přivést k činnostem, které dnes již běžně nemohou provozovat v dílnách s tatínky nebo dědečky a které je, především na prvním stupni, velmi baví. Pro některé děti se může jednat o hravou přípravu na budoucí povolání. Technická zručnost a zájem o technické obory je potřebná zvlášť v dnešní době, kdy se potýkáme s menším zájmem dětí o technické vzdělání a učební obory.

V první řadě se bude jednat především o trénování zručnosti, kterou využijí i v dospělosti.

Kroužek má děti naučit, že mnoho věcí si člověk může vyrobit sám a že mu to dokonce přináší větší uspokojení, než když si koupí vše už hotové. Děti poznají cenu lidské práce, zkusí si, jak je důležitá trpělivost a pečlivost a jaká je radost z dosaženého výsledku.

Kutil Junior se věnuje výhradně kroužku kutilství a veškerou svoji pozornost věnuje snaze kroužek stále vylepšovat tak, aby byl pro děti co nejvíce atraktivní. Maximální důraz klademe na výběr lektorů. Kvalitní lektor je naprosto klíčový. I fakt, že lektory kroužku jsou muži,  hraje významnou roli. Zvláště v nižších ročnících se děti ve škole setkávají pouze s paní učitelkou, muž - učitel je spíše výjimečným úkazem. Dětem tak ve škole chybí mužský vzor. V kroužku děti poznávají mužský pohled na věc jako protipól ženského, což je pro ně velmi přínosné.

Jedním z přínosů tohot kroužku bude i odpoutání dětí od počítače nebo tabletu a rozšíření obzorů o jinou činnost, protože (s trochou nadsázky): „Kutil Junior nesleduje jen monitor“.

Od nového roku má Kutil Junior v plánu rozšířit své působení i do dalších městských částí Prahy a do dalších měst.

 

Více informací o projektu naleznete na www.kutiljunior.cz

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Pracovní návody a postupy

Zdroj: Fotolia.com - Fotolyse

Jaro se blíží, můžeme už stavět?

Stavební firmy doporučují zdění během zimního období přerušit, aby mohla hrubá stavba řádně vymrznout. Zimní maltové směsi mohou prodloužit stavební sezonu především o ty dny, kdy se teplota dostává ...

Jak se staví srub svépomocí

Jak se staví srub svépomocí

Pro mnoho lidí je ztělesněním stavby z přírodních materiálů srub. Ponechme nyní stranou, zda se do našeho prostředí takový typ domu hodí či nikoli, věřme, že i taková místa se najdou. Podívejme se, ...

REKLAMA