REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Kutil Junior seznámí děti se základy technických činností

Od nového školního roku 2015/2016 začíná na vybraných školách v Praze 5 a 6 působit nový kroužek Kutil Junior, který seznamuje děti se základy technických činností. Děti se s pomocí lektora naučí rozeznávat jednotlivé druhy nářadí a postupně budou se všemi pracovat. Za pololetí zvládnou dva až tři velké projekty.

Nový kroužek Kutil Junior na pražských školáchNový kroužek Kutil Junior na pražských školách

V kroužku Kutil Junior se děti naučí rozeznávat jednotlivé druhy nářadí, postupně budou s jednotlivými nástroji a nářadím pod vedením zkušeného lektora pracovat. Kromě práce s jednotlivými nástroji zvládnou za pololetí dva až tři velké projekty, při kterých využijí nabyté zkušenosti.

Náročnost se bude stále zvyšovat tak, aby byly děti motivovány v práci pokračovat a neustále se zlepšovat. Za toto úsilí budou odměněny nejen dokončeným výrobkem, ale též „výučními listy“.

Kroužek vznikl v důsledku absence technicky zaměřených kroužků ve školách. Kutil Junior si klade za cíl děti přivést k činnostem, které dnes již běžně nemohou provozovat v dílnách s tatínky nebo dědečky a které je, především na prvním stupni, velmi baví. Pro některé děti se může jednat o hravou přípravu na budoucí povolání. Technická zručnost a zájem o technické obory je potřebná zvlášť v dnešní době, kdy se potýkáme s menším zájmem dětí o technické vzdělání a učební obory.

V první řadě se bude jednat především o trénování zručnosti, kterou využijí i v dospělosti.

Kroužek má děti naučit, že mnoho věcí si člověk může vyrobit sám a že mu to dokonce přináší větší uspokojení, než když si koupí vše už hotové. Děti poznají cenu lidské práce, zkusí si, jak je důležitá trpělivost a pečlivost a jaká je radost z dosaženého výsledku.

Kutil Junior se věnuje výhradně kroužku kutilství a veškerou svoji pozornost věnuje snaze kroužek stále vylepšovat tak, aby byl pro děti co nejvíce atraktivní. Maximální důraz klademe na výběr lektorů. Kvalitní lektor je naprosto klíčový. I fakt, že lektory kroužku jsou muži,  hraje významnou roli. Zvláště v nižších ročnících se děti ve škole setkávají pouze s paní učitelkou, muž - učitel je spíše výjimečným úkazem. Dětem tak ve škole chybí mužský vzor. V kroužku děti poznávají mužský pohled na věc jako protipól ženského, což je pro ně velmi přínosné.

Jedním z přínosů tohot kroužku bude i odpoutání dětí od počítače nebo tabletu a rozšíření obzorů o jinou činnost, protože (s trochou nadsázky): „Kutil Junior nesleduje jen monitor“.

Od nového roku má Kutil Junior v plánu rozšířit své působení i do dalších městských částí Prahy a do dalších měst.

 

Více informací o projektu naleznete na www.kutiljunior.cz

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Pracovní návody a postupy

Srubová stavba

Jak se staví srub svépomocí

Pro mnoho lidí je ztělesněním stavby z přírodních materiálů srub. Ponechme nyní stranou, zda se do našeho prostředí takový typ domu hodí či nikoli, věřme, že i taková místa se najdou. Podívejme se, jak se staví srub, pokud byste si jej chtěli postavit sami svépomocí. Nutno říci, že stavba takového rodinného domu…

Oprava staré kamenné zdi svépomocí

Oprava staré kamenné zdi svépomocí

Stará kamenná zeď vždy k zahradě a sídlu patřila. Byť ji předci postavili velice dobře, zub času, voda a mrazy společně s vegetací jsou neúnavnými dříči. A když se přidá i neodborný zásah člověka, vše se jen urychlí. Noví vlastníci tak museli přistoupit k opravám. Stavebníci postupovali s citem pro věc, pečlivě. Po…

Zdroj: Fotolia.com - Fotolyse

Jaro se blíží, můžeme už stavět?

Stavební firmy doporučují zdění během zimního období přerušit, aby mohla hrubá stavba řádně vymrznout. Zimní maltové směsi mohou prodloužit stavební sezonu především o ty dny, kdy se teplota dostává k nule. Klasická malta potřebuje teploty nad 5 °C.