REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Požár panelového domu na Slovensku. Jak poškodil nosné konstrukce domu?

Požár bytového domu. Mnoho lidí se obává požáru, který by mohl vzniknout u sousedů a ohrozit jejich byt, potažmo celý bytový dům. Na Slovenském příkladu panelového bytového domu se podíváme, jak požár poškodil nosné konstrukce domu.

Po požáru domu v Handlové vyvstala otázka, zda panelový dům nečeká stejný osud jako bytový dům v Prešově. Případ exploze plynu z poškozeného středotlakého uličního plynového potrubí a následný požár v domě v Prešově měl ale mnohem větší rozsah než dnešní příklad. Požár v Handlové měl naštěstí pouze lokální vliv a zasáhnuté byly jen nosné konstrukce dvou bytů. Zde vznikl požár v 6. NP v jednopokojovém bytě a následně se rozšířil i o poschodí výše do identického bytu.

Obr. 1 Lokalizácia požiaru v pohľade a reze. Zdroj: TZB-info

Popis nosné konstrukce

Jde o dvanáctiposchoďový bytový dům krajsky upravené typové konstrukční soustavy T06B. Běžně se tyto domy stavěly jako nižší, a to čtyř, šesti nebo osmipatrové. Původní typový podklad zpracovaný STÚ Praha byl navržený pouze na účinky vodorovných zatížení od větru, proto si příslušné Krajské projektové ústavy na Slovensku projekt dále upravovaly na krajské varianty. Došlo především na zesílení styků a spojů panelů. Jednotlivé regionální varianty se lišily především řešením obvodového pláště. Vzhledem k architektonickému a dispozičnímu řešení tohoto věžového domu došlo k některým stavebním úpravám, např. k odlišnému vyztužení panelů. Detailní popis nosné konstrukce si můžete přečíst v článku na TZB-info.

Poruchy a stav nosných konstrukcí po požáru

Z výsledků diagnostiky, kdy byl odebrán vzorek z podlahy a stropních panelů pod bytem v 6. NP, je na neporušené izolaci ve skladbě podlahy vidět, že požár přímo neovlivnil strop nad 5. NP ani konstrukce níže. Při realizaci vrtů v podlaze pod potěrovou deskou se nacházel teplotně nepoškozený igelit a polystyrénová podlahová izolace.

Byt, ve kterém vznikl požár, byl poškozený nejvíce, vzhledem k předpokladu nejdelšího, resp. nejintenzivnějšího hoření. Ilustrační fotky jsou na obr. 6 a 7. Na stropních konstrukcích ze spodní strany byl viditelný rastr nosné výztuže, nejvíce u panelů s malým, téměř nulovým krytím. Poruchy krycí vrstvy a přímé obnažení výztuže byly viditelné jen u monolitické dobetonávky. Po vyčištění prostorů však nebyly pozorované statické trhliny ani znaky porušení soudržnosti mezi výztuží a betonem. Na stěnách ze strany požáru ani ze sousedních bytů nebyly pozorované poruchy nosných panelů, prokreslené byly pouze trhliny v místech spojů panelů.

Obr. 6 Následky požiaru v najviac poškodenom byte. Zdroj: TZB-info

Obr. 7 Obnažená výstuž v monolitickej dobetonávke. Zdroj: TZB-info

Při požáru dochází vlivem zvýšené teploty k rozpínání nosných stěnových i stropních panelů, při ochlazení zase k jejich zkrácení. Při těchto pohybech se vytváří přirozené dilatace mezi panely v styčných svislých a vodorovných spárách. Ty se vyznačují trhlinami viditelnými nejvíce na omítkách. Poruchy tohoto typu, které bylo možné pozorovat v rámci obhlídek, však měly malý rozsah a lokální charakter.

Obr. 10 Trhliny v susedných bytoch na stykoch medzi panelmi. Zdroj: TZB-info

Analýza stropní konstrukce

K posouzení nosných konstrukcí panelového domu po požáru byli Ústavom súdného inženierstva v Žilině přizvaní odborníci ze Stavební fakulty STU v Bratislavě z katedry betonových konstrukcí a mostů. Podstatným podkladem k posouzení byla diagnostika, kterou zpracovalo Skúšobné laboratórium Stavebnej fakulty univerzity v Žilině.

Schéma posuzovaných stropních panelů v půdoryse bytů přímo zasažených požárem je znázorněno na obrázku 11. Nachází se tu i jedna monolitická dobetonávka šířky 225 mm. Pevnostní charakteristiky přímo zasažených betonů byly prověřované v rámci diagnostiky nedestruktivní metodou Schmidtovým kladívkem a také kontrolními vrty. Prokázalo se, že jednotlivé panely měly pevnost vyšší než C16/20, což koresponduje s projektovanou třídou betonu B250. Po očištění povrchů a při kontrole vyztužení bylo dále možné zkontrolovat zbarvení zasáhnutého betonu. Nebylo zjištěno zbarvení, které by indikovalo nadměrné teploty nad 300 °C.

Obr. 12 Vystuženie stropného panelu P1 v priečnom reze na základe diagnostiky. Zdroj: TZB-info

Na stropních panelech byly identifikované různé druhy betonářské výztuže: 10425(V), 10338(T), žebírkovaná kari síť a hladká síť. V rámci diagnostiky byly ověřené vlastnosti výztuže typu V a T. V obou dvou případech byly zjištěné vyšší pevnostní charakteristiky než normové.

Obr. 13 Sonda na zistenie vystuženia panelu P6. Zdroj: TZB-info

Ze závěru posouzení vyplývá, že požár měl lokální vliv pouze na nosné konstrukce přímo zasáhnutých bytů v 6. a 7. NP. Přímo byly ohrožené především nosné výztuže stropních panelů při spodním povrchu s minimálním krytím. Na základě diagnostiky se naštěstí nepotvrdilo zhoršení pevnostních charakteristik betonů a výztuží. Vyztužení stropních panelů bylo posouzené podle aktuálně platných norem Eurokódů, podle kterých vyztužení vyhovuje. Přestože bylo k dispozici mnoho zdrojů a podkladů k typizované panelové soustavě, jako jsou archivní projektová dokumentace, nejdůležitějším zdrojem pro posouzení byla podrobná diagnostika, která určila aktuální pevnostní charakteristiky betonu a výztuže a také podrobně zdokumentovala vyztužení stropních panelů.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Stavba

Foto: BoysPlayNice

Vkusná novostavba s respektem k původní zástavbě Karlína

Dvojí barevnost hmot, dvojí výška objektů, moderní vzhled, nekonfrontační řešení, to vše dělá z projektu ICONIK velmi zajímavé řešení, esteticky zdařilé. Máme zde příklad, jak lze zdárně vyřešit vcelku složitou parcelu v původní historické zástavbě, omezenou spoustou uzancí.

Ilustrační obrázek, zdroj: Fotolia, kyo

Investice do úspor energie loni vzrostly desetkrát na 1,96 mld. Kč

Investice do projektů energetických úspor loni v Česku meziročně vzrostly skoro desetkrát na 1,96 miliardy korun. Týkaly se 16 projektů, které energetické firmy realizovaly na budovách veřejných institucí, případně průmyslových firem. Informovala o tom Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES). Dosud jde o…

Ilustrační obrázek, zdroj: Adobestock, Francesco Scatena

QR kódy. Jak je lze efektivně využít ve stavebnictví?

QR kódy najdete prakticky všude: na informačních plakátech, reklamních letácích i vstupenkách na kulturní akce. Řada restaurací je začala umisťovat na stoly pro bezdotykové menu a platby. Rozšířily se i do průmyslových odvětví, stavebnictví nevyjímaje. Jak lze tuto technologii efektivně využívat při výstavbě a správě…

REKLAMA