REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Jak bezpečně pracovat ve výškách a nad volnou hloubkou

Rizika a nebezpečí vyplývající z práce ve výškách jsou patrná na první pohled. Co už ale tak zřejmé není, jsou metody, jakými se při těchto činnostech správně chránit. Víte, jak předcházet pádům a co k tomu budete potřebovat?
Zdroj: ardon.cz
Zdroj: ardon.cz

Nejčastější a nejvážnější úrazy při práci ve výškách jsou způsobené nedostatečným, nebo dokonce chybějícím jištěním. Právě správný způsob jištění je však alfou a omegou bezpečnosti práce ve výškách.

V jakých situacích je třeba jištění

Za bezpečí svých zaměstnanců při výkonu práce odpovídá zaměstnavatel, který je také povinen přijmout veškerá možná technická i organizační opatření, jež zabrání možnému pádu, anebo jej případně dovedou zachytit. Tato opatření musí být zavedena nejen pro všechna pracoviště, ale i pro přístupové cesty, pro které platí jedna z následujících možností:

  • nachází se v libovolné výšce nad vodou, případně nějakou nebezpečnou chemikálií,
  • nebo leží 1,5 metru a výš nad úrovní okolí, respektive nad volnou hloubkou.

Pokud je to možné, mají v rámci prevence pádu vždy přednost takzvané prostředky kolektivní ochrany. Mezi ty patří zejména technické konstrukce jako zábradlí, ohrazení nebo třeba lešení. Osobní ochranné prostředky se pak používají až tehdy, kdy prostředky kolektivní ochrany neposkytují dostatečné zajištění bezpečí každého pracovníka.

Osobní ochranné prostředky pro práci ve výškách

Všechny osobní ochranné prostředky patří mezi pomůcky chránící před smrtelným úrazem, tudíž musí mít platnou certifikaci a musí být pravidelně kontrolovány. Odborné revize provádí alespoň jednou ročně k tomu způsobilá osoba. Zároveň by měl každý zaměstnanec své přidělené ochranné prostředky zkontrolovat před každým použitím.

Prostředky chránící před pádem z výšky či do hloubky se používají buď samostatně, anebo v kombinaci s dalšími systémy jištění. Patří mezi ně mimo jiné:

  • bezpečnostní postroje,
  • zachycovače pádu,
  • tlumiče pádu,
  • jistící lana a karabiny,
  • polohovací pásy.

Kromě toho by měli všichni zaměstnanci pracující ve výškách nosit pracovní přilby.

Nezapomínejte na žebřík

Pod práce ve výškách spadají i činnosti prováděné na obyčejném žebříku. Ten, stejně jako prostředky k jištění, musí být pravidelně kontrolován, a to jednou ročně při revizi i každým zaměstnancem před samotným použitím.

Pokud jsou nohy zaměstnance na žebříku v úrovni 5 metrů a výše, musí jít do akce osobní ochranné prostředky k jištění proti pádu, a musí být řádně zajištěna stabilita používaného žebříku.

Podmínky pro práci ve výškách

Práci ve výškách nemůže vykonávat jen tak někdo: tito zaměstnanci musí být odborně i zdravotně způsobilí. To znamená, že procházejí odborným školením o bezpečnosti práce, včetně školení o správném používání ochranných prostředků, a také zdravotními prohlídkami.

Jestliže pracuje zaměstnanec ve výšce osamoceně, musí mít domluvený systém komunikace s ostatními pracovníky. Pokud jsou vzhledem ke zvolenému systému jištění nepříznivé povětrnostní podmínky, nesmí být práce ve výškách vykonávána vůbec.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Stavba

Foto: BoysPlayNice

Vkusná novostavba s respektem k původní zástavbě Karlína

Dvojí barevnost hmot, dvojí výška objektů, moderní vzhled, nekonfrontační řešení, to vše dělá z projektu ICONIK velmi zajímavé řešení, esteticky zdařilé. Máme zde příklad, jak lze zdárně vyřešit vcelku složitou parcelu v původní historické zástavbě, omezenou spoustou uzancí.

Ilustrační obrázek, zdroj: Fotolia, kyo

Investice do úspor energie loni vzrostly desetkrát na 1,96 mld. Kč

Investice do projektů energetických úspor loni v Česku meziročně vzrostly skoro desetkrát na 1,96 miliardy korun. Týkaly se 16 projektů, které energetické firmy realizovaly na budovách veřejných institucí, případně průmyslových firem. Informovala o tom Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES). Dosud jde o…

Ilustrační obrázek, zdroj: Adobestock, Francesco Scatena

QR kódy. Jak je lze efektivně využít ve stavebnictví?

QR kódy najdete prakticky všude: na informačních plakátech, reklamních letácích i vstupenkách na kulturní akce. Řada restaurací je začala umisťovat na stoly pro bezdotykové menu a platby. Rozšířily se i do průmyslových odvětví, stavebnictví nevyjímaje. Jak lze tuto technologii efektivně využívat při výstavbě a správě…

REKLAMA