Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Jak bezpečně pracovat ve výškách a nad volnou hloubkou

Rizika a nebezpečí vyplývající z práce ve výškách jsou patrná na první pohled. Co už ale tak zřejmé není, jsou metody, jakými se při těchto činnostech správně chránit. Víte, jak předcházet pádům a co k tomu budete potřebovat?
Zdroj: ardon.cz
Zdroj: ardon.cz

Nejčastější a nejvážnější úrazy při práci ve výškách jsou způsobené nedostatečným, nebo dokonce chybějícím jištěním. Právě správný způsob jištění je však alfou a omegou bezpečnosti práce ve výškách.

V jakých situacích je třeba jištění

Za bezpečí svých zaměstnanců při výkonu práce odpovídá zaměstnavatel, který je také povinen přijmout veškerá možná technická i organizační opatření, jež zabrání možnému pádu, anebo jej případně dovedou zachytit. Tato opatření musí být zavedena nejen pro všechna pracoviště, ale i pro přístupové cesty, pro které platí jedna z následujících možností:

  • nachází se v libovolné výšce nad vodou, případně nějakou nebezpečnou chemikálií,
  • nebo leží 1,5 metru a výš nad úrovní okolí, respektive nad volnou hloubkou.

Pokud je to možné, mají v rámci prevence pádu vždy přednost takzvané prostředky kolektivní ochrany. Mezi ty patří zejména technické konstrukce jako zábradlí, ohrazení nebo třeba lešení. Osobní ochranné prostředky se pak používají až tehdy, kdy prostředky kolektivní ochrany neposkytují dostatečné zajištění bezpečí každého pracovníka.

Osobní ochranné prostředky pro práci ve výškách

Všechny osobní ochranné prostředky patří mezi pomůcky chránící před smrtelným úrazem, tudíž musí mít platnou certifikaci a musí být pravidelně kontrolovány. Odborné revize provádí alespoň jednou ročně k tomu způsobilá osoba. Zároveň by měl každý zaměstnanec své přidělené ochranné prostředky zkontrolovat před každým použitím.

Prostředky chránící před pádem z výšky či do hloubky se používají buď samostatně, anebo v kombinaci s dalšími systémy jištění. Patří mezi ně mimo jiné:

  • bezpečnostní postroje,
  • zachycovače pádu,
  • tlumiče pádu,
  • jistící lana a karabiny,
  • polohovací pásy.

Kromě toho by měli všichni zaměstnanci pracující ve výškách nosit pracovní přilby.

Nezapomínejte na žebřík

Pod práce ve výškách spadají i činnosti prováděné na obyčejném žebříku. Ten, stejně jako prostředky k jištění, musí být pravidelně kontrolován, a to jednou ročně při revizi i každým zaměstnancem před samotným použitím.

Pokud jsou nohy zaměstnance na žebříku v úrovni 5 metrů a výše, musí jít do akce osobní ochranné prostředky k jištění proti pádu, a musí být řádně zajištěna stabilita používaného žebříku.

Podmínky pro práci ve výškách

Práci ve výškách nemůže vykonávat jen tak někdo: tito zaměstnanci musí být odborně i zdravotně způsobilí. To znamená, že procházejí odborným školením o bezpečnosti práce, včetně školení o správném používání ochranných prostředků, a také zdravotními prohlídkami.

Jestliže pracuje zaměstnanec ve výšce osamoceně, musí mít domluvený systém komunikace s ostatními pracovníky. Pokud jsou vzhledem ke zvolenému systému jištění nepříznivé povětrnostní podmínky, nesmí být práce ve výškách vykonávána vůbec.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Stavba

Hradec Králové, ilustrační obrázek, Zdroj: fotolia, phb.cz

Hradec Králové by mohl mít územní plán do dvou let, tvoří jej od roku 2010

Stotisícový Hradec Králové by mohl mít nový územní plán do dvou let. Radnice jej tvoří od roku 2010. Podle vedení města se vydání územního plánu v posledních měsících výrazně přiblížilo. V létě by mohlo přijít na řadu opakované veřejné projednání územního plánu. Jeho dokončení patří mezi priority vládnoucí…

Hněvín, hrad nad jezerem Most, fotolia, pandawild

Na jezeře Most vzniknou vyhlídková a odpočinková místa a připomínka kostela

Na jezeře Most letos budou vysazeny stromy a keře ve tvaru obvodových zdí kostela a vyznačení umístění oltáře. Výsadba na místě původního svatostánku bude připomínat jeho přesun. Pracovat se bude na příjezdové silnici k jezeru, vzniknou vyhlídková a odpočinková místa pro turisty. Řekla to Hana Volfová, mluvčí…

Foto: MŽP ČR

Nová zelená úsporám Light. Peníze dostanete předem. Šanci mají ti nejzranitelnější

Příjem žádostí běží, ale s podporovanými úpravami domů bylo možné začít již od 12. září loňského roku. Nová zelená úsporám Light má tentokrát pomoci domácnostem seniorů a dalším nízkopříjmovým skupinám obyvatel, aby se snáze vyrovnaly s rostoucími cenami energií. Zajímavé mohou být i nejrůznější kombinace podpor.…

Hradec Králové, stadion, ilustrační obrázek, Zdroj: fotolia, josefkubes

Na fotbalový stadion v Hradci Králové se vrátilo první osvětlovací "lízátko"

Na budovaný fotbalový stadion v Hradci Králové se dnes vrátil první osvětlovací stožár ve tvaru lízátka. V následujících dnech stavbaři instalují i zbývající tři stožáry. Osvětlovací tělesa byla od postavení v roce 1974 jednou z charakteristických dominant stotisícového města. Tvůrci nového stadionu se je rozhodli po…

REKLAMA