REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Pohyblivá čidla versus čidla přítomnosti

Pohybová čidla, nebo také senzory pohybu či pohybové detektory se používají v případě, kdy je třeba automaticky rozsvěcet světla. Užitečné je to jak u obytných budov, tak i v průmyslových provozech a kancelářích.
Zdroj: K & V ELEKTRO a.s.

Jak detektory pohybu a přítomnosti fungují?

Čidlo sleduje známky pohybu v určité oblasti. Pokud pohyb zaregistruje, rozsvítí napojený zdroj světla. Když pohyb ustane, senzor po vypršení časového limitu, který má nastaven, světlo vypne. Tím pádem je světlo zapnuté pouze, pokud dochází ve sledované oblasti k aktivitě.

Čidla přítomnosti fungují na stejném principu, ale mají větší citlivost. Dokáží tedy rozpoznat i nepatrný pohyb, který klasické pohybové čidlo nevybudí k akci.

Výhody použití pohybových čidel a čidel přítomnosti

Úspora

Hlavní výhodou je nesporně výrazná úspora energie. Senzor spíná pouze v momentě, kdy je to třeba a kde je to třeba. Spotřeba energie za osvětlení při správném nastavení čidel může být i desítky procent.

Pohodlí

Každý jistě ocení komfort automatického rozsvěcení, když má ruce plné tašek. Nebo pokud se potřebuje po tmě pohybovat a nemusí tápat po vypínači.

Ochrana

Pohybová exteriérová čidla druhotně mohou fungovat efektivně i na odrazení zlodějů, zvěře a dalších nevítaných návštěvníků. Automatické rozsvícení světel upozorní nejen vás ale i vaše okolí, že se v oblasti někdo pohybuje, což může případné delikventy odradit.

Kam umístit čidlo

Detektory pohybu jsou vhodné do prostor, kudy se pouze prochází, či se tam pobývá jen omezenou dobu.  Typicky jsou to různá schodiště, chodby, haly, vstupy do domů, příjezdové cesty a chodníky, případně sklepy.

Pokud potřebujete svítit jen omezenou dobu, ale v prostoru nějaký čas strávíte, je vhodnější čidlo přítomnosti. Může se jednat o toalety, koupeny, firemní kuchyňky a podobně. 

Při umisťování je důležité nejen správně zvolit do správného prostoru správný typ čidla, ale také jej správně umístit. Při nevhodně zvolené lokaci se totiž mohou vyskytnout komplikace s tím, že vám čidlo spíná osvětlení, kdy nemá, například pokud se pohybujete ve vedlejší místnosti, nebo naopak nedosáhne dost daleko, aby pokrylo požadovaný prostor. Umístit čidla lze jak do interiéru, tak do exteriéru.

Pohyblivá čidla

Jaké parametry je třeba brát v úvahu při pořízení čidla?

Způsob montáže

Detektory pohybu se nejčastěji umisťují na strop, lze je ale umístit i na stěnu, či jinam, pokud je prostor řešen netypicky. Vybírat můžete z čidel na zeď, či pod omítku.

Typ senzoru

PIR čidla

Pasivní infračervené snímání reaguje na infračervené záření, které vychází z živých organismů a dalších objektů a spíná, pokud zaznamená kontrast teplot ve sledovaném prostoru. Pasivní znamená, že samo o sobě žádné záření nevysílá, pouze sleduje stav v dané zóně.

Výhodou je možnost regulovat úhel snímání, takže si lze vytvořit snímanou zónu tak, aby PR čidlo sledovalo jen prostor, ve kterém má reagovat na pohyb.

Negativum PIR čidel spočívá v horší citlivosti při nepříznivém počasí. Pokud je velké teplo, rozdíl mezi prostředím a teplotou živého organismu nemusí být dostatečně velký, aby čidlo zareagovalo. Pokud je naopak zima, lidé jsou izolování zimním oblečením, a tak nemusí infračervené záření uvolňovat.

HF vysokofrekvenční detektor neboli mikrovlnné čidlo

Toto radarové čidlo funguje na principu vysílání vysokofrekvenčních radiomagnetických vln. Pokud se sledované pole naruší, senzor sepne a rozsvítí světlo. Čidlo reaguje i přes okna, dveře nebo sádrokarton.

Výhodou je, že lze umístit pod difuzor svítidla a nenaruší tedy estetický ráz místnosti. Také na ně nemá negativní vliv změny počasí a venkovních teplot, pokud je použito v exteriéru.

Nevýhodou může být právě jeho schopnost procházet i tenkými překážkami. Může se tedy stát, že svítidlo bude spínat i v případě, že se v prostoru nikdo nenachází, ale pohyb se registruje ve vedlejší místnosti nebo za oknem.

Úhel snímání

Výběr čidla dle úhlu snímání je poměrně důležité. Vybírat můžete od 60° až do 360°. I zde platí, že méně může být více. Vhodně zvolený užší úhel snímání může zabránit nežádoucímu rozsvěcení a pomůže ušetřit značné množství energie. Jsou ale samozřejmě situace, kdy potřebujete použít 360° úhel provozu.

Pohyblivá čidla

Krytí IP

Pokud potřebujete čidlo umístit do vlhčích či prašných prostor, je třeba myslet při výběru na vyšší ochranu krytí IP. U senzorů, které chceme umístit do koupeny, či do exteriéru na terasu či pod stříšku si vystačíte s pohybovým čidlem s krytím IP44. Pokud chcete umístit čidlo ven bez jakékoliv ochrany proti povětrnostním vlivům, nebo do prostor s vysokou prašností, je vhodné sáhnout po ochraně krytí IP55 a vyšší.

Maximální spínací výkon

U pohybových detektorů je třeba brát v potaz to, kolik světelných zdrojů bude ovládat jedno čidlo. Maximální spínací výkon označuje součet příkonů, které je čidlo schopné ovládat. Vždy je také dobré počítat s rezervou.

Maximální čelní dosah

Maximální čelní dosah udává vzdálenost, kterou je čidlo schopné zaznamenat.  Vyšší dosah využijete například v hale či na příjezdové cestě, kde potřebuje, aby se senzor sepnul i na větší vzdálenost. K dispozici jsou detektory pohybu od 3 do 12 metrů.

Pokud si nejste jistí s výběrem, vždy se raději obraťte na odborníka, který vám s výběrem vhodného čidla přímo pro vaši potřebu dokáže poradit.

K & V ELEKTRO a.s.

logo
Strakonická 3155/1d
150 00 Praha 5 - Smíchov

telefon: +420 223 223 224
e-mail: info@kvelektro.cz

web: www.kvelektro.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Instalace - TZB

Zdroj: AdobeStock - milan

Kam umístit elektrorozvaděč v rodinném domě. Jak velký je a jaké parametry má mít

Pod pojmem rozvaděč (pro někoho také rozváděč, rozvodnice – vše v kombinaci s přídavnými jmény jako venkovní/vnitřní, elektroměrový/domovní, hlavní/podružný atd.) si v obecné rovině představíme skříň, do které je zavedeno několik kabelů a která současně obsahuje elektrické přístroje pro jištění, měření a ovládání…

Zdroj: Bef Home s.r.o.

Jak na instalaci krbové vložky. Usazení a obezdění zvládnete i svépomocí

Krbová vložka je oblíbeným dodatečným zdrojem vytápění rodinného domu i zajímavým prvkem interiéru. Její instalace není složitá, přesto vyžaduje znalost stavebních postupů a pečlivost při práci. Důležitá je stavební připravenost – přívod vzduchu a odtah kouře. Zkušenější kutil může krbovou vložku zvládnout usadit a…

Testování na COVID, zdroj: Adobestock, halfpoint

VŠCHT: Monitoring odpadních vod škol by mohl nahradit antigenní testy

Rozsáhlý monitoring koronaviru v odpadních vodách škol by při ústupu epidemie v Česku mohl nahradit testování žáků a studentů antigenními testy. Zástupci Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT), Prahy 9 a Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) to dnes uvedli v tiskové zprávě. Předběžné výsledky pilotního…

Plynový kotel, ilustrační obrázek, Zdroj: fotolia

Zákaz vytápění plynem v EU do roku 2040? Víme, jak je to doopravdy

V televizních zprávách proběhla vlna vyhrocených reportáží o tom, že EU nám nařizuje zákaz využití zemního plynu k roku 2040. Takto jednoznačné to však není a ve zprávách rozhodně nebylo řečeno vše. Zkuste se nad ukončením využití zemního plynu k roku 2040 a důsledky tohoto opatření společně se mnou zamyslet. A na…

Projekt Třídím olej s mapou popelnic, foto redakce

Projekt Třídím olej s mapou popelnic

Oleje v žádném případě nepatří do kanalizace. Prakticky všechny potravinářské oleje a tuky používané v domácnosti lze recyklovat a můžou tak člověku znovu posloužit.

REKLAMA