REKLAMA

Deska tepelněizolační polystyrenová zátěžová NOVOPOL®

Deska tepelněizolační polystyrenová samozhášivá pro izolace s extrémními požadavky na pevnost v tlaku a ohybu (extrémně zatížené podlahy, střechy apod.); rozměry v mm: 1000 × 1000, 1000 × 500, tl. 10 až 500, objemové změny - 4 až + 1 %, objemová hmotnost 30 až 35 kg.m-3, součinitel tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1, stupeň hořlavosti B nesnadno hořlavá, objemová nasákavost max. 2,5 %, pevnost v tlaku při 10 % lineární deformaci min. 0,22 MPa, mez pevnosti v ohybu min. 0,3 MPa, celkový průměr 0,32 MPa, teplotní odolnost + 80 °C, značení žlutý a černý pruh.

cena:2 180 Kč za 1 m3.
normy:ČSN 643510, ČSN 730862

Dovozce

firma:NOVOPOL a.s.
adresa:552 02 Velký Třebešov 20
region:Náchod
telefon:491 451 202
email:info@novopol.cz
internet:www.novopol.cz
REKLAMA
REKLAMA

estav.cz v žebříčku návštěvnosti TOPlist