REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Výstavba rodinného domu: Střešní plášť ploché střechy

Redakce ESTAV.cz sleduje výstavbu domů. Již dříve jsme si ukázali přípravu, tedy betonáž stropů, které tvoří nosnou konstrukci pro plochou střechu. Plochá střecha bude jednoplášťová s parozábranou a tepelnou izolací z polystyrenu.

Jednoplášťová plochá střecha znamená, že nemá provětrávanou mezeru nad tepelnou izolací.

Na naší stavbě se jednalo o standardní skladbu ploché jednoplášťové střechy (směrem z exteriéru – odshora):

  • Fóliová hydroizolace
  • Separační geotextilie
  • Spádové klíny (expandovaný polystyren)
  • Tepelná izolace skládaná ze dvou vrstev desek (expandovaný polystyren)
  • Parozábrana (folie)
  • Nosná konstrukce (železobetonová deska)

Vzhledem k železobetonové nosné konstrukci byly veškeré elektroinstalace vedoucí ze stropů (především svítidla) nataženy před kompletací střešního pláště. Na tyto kabely bylo nutno brát ohled v dalších fázích, aby nedošlo vlivem kotvení střešního pláště k jejich poškození (navrtání). Řemeslníci vyřešili tento problém tak, že pokaždé když kabely zakrývali si reflexním sprejem na vrstvy střechy značili jejich polohu.

Na železobetonovou konstrukci se natáhla parozábrana – pevná fólie dle projektu s daným difuzním odporem. Pozor, nelze použít jakoukoli fólii a nelze ji proti projektu zaměňovat! Nesprávně provedená parozábrana by mohla mít závažné důsledky v pronikání vlhkosti do polystyrenu, kondenzace vlhkosti pod neprodyšnou krytinou a brzké poruchy střešního pláště. Parozábranu je nutné všude spojit a vytáhnout i na atiku střechy.

Kotvení tepelné izolace na střechu.

Na tuto parozábranu se klade hlavní tepelná izolace, v našem případě ve dvou vrstvách polystyrenu. Je výhodnější použít dvě vrstvy s překrytím spár z důvodů přenosu tepla právě skrze spáry desek. Byly použity desky o tloušťkách 200 mm a 80 mm. Přes tyto desky přišly spádové klíny taktéž z expandovaného polystyrenu. Tyto klíny jsou dodané již od dodavatele materiálu nařezané přesně podle výkresů a kladečského plánu. To má velkou výhodu, že řemeslníci nemusí takové klíny složitě připravovat na stavbě, což by nebylo zdaleka tak přesné. Pozor se však musí dát na polohu střešních vpustí. Ty musely být připravené a rozměřené již při bednění na správných místech.

Celá polystyrenová vrstva se následně kotví pomocí talířových hmoždinek podobných těm fasádním. Kotvení je opět odvislé od projektu, spočítáno dle statických požadavků dle zatížení sání větrem. To je dáno plochou střechy, výškou atiky, exponovaností budovy (v zástavbě, v extravilánu, v údolí či na kopci) a větrnou oblastí dle větrných map.

Na tyto spádové klíny se osadí separační geotextilie, aby následně kladená střešní krytina – tedy fóliová hydroizolace nebyla v přímém kontaktu s polystyrenem. To by mělo za následek migraci měkčidel v těchto materiálech, vzájemně by spolu reagovaly a degradovaly.

Kotvení fóliové krytiny je ve spoji překryto a svařeno s dalším napojením fóliového pásu.

Prostupy střechou, vlevo již osazená tepelná izolace atiky, geotextilie a rohový profil.

Detaily nejsou nepodstatné

Udělat bezvadnou střechu v ploše, není až taková věda. Jako na každé střeše i zde jsou zásadní detaily, které rozhodují o kvalitě.

Jedním takovým detailem je atika. Atika je ohraničující konstrukce ploché střechy. Musí zde být vyřešen odvod vody, zakončena parozábrana i vyřešen tepelný most. Na naší demonstrativní stavbě byl na korunu zdiva položen extrudovaný polystyren, skrze ten byl kotven přířez OSB desky, která tvoří pevnou část pro další vrstvy i oplechování. Deska byla přesazena tak, aby byl dostatečný odkap před budoucí zateplovací systém fasády (4 cm před fasádu). Boky atiky byly taktéž zatepleny polystyrenem.

Systémová vpusť.

Z boku atiky byla pomocí přítlačného plechu uchycena jak parozábrana, tak separační geotextilie. Hydroizolace atiky prochází od krajového oplechování přes boky atiky a je vodotěsně svařena s hydroizolací v ploše střechy. Vše je vodotěsně zabaleno.

Vpusti jsou osazeny pomocí systémových tvarovek, které na sobě již mají připravený límec ze stejného typu hydroizolace, který se svaří s okolní hydroizolací.

Tito řemeslníci se na stavbu ještě vrátí později, aby opracovali prostupy pro komín a další konstrukce, které zatím na stavbě nebyly zhotoveny. Z důvodů časového harmonogramu stavby však bylo nutné mít vše pod střechou a prostupující konstrukce se zhotoví později. Lepší by však bylo zhotovit vše najednou, zde to bohužel nebylo možné.

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Jak si postavit rodinný dům

Zdroj: Sdružení Ekodům

Jak si postavit dům snů a nezbláznit se?

Vidím kolem sebe hodně klientů, kteří se pustili do neobvyklé stavby. Někdy je to dům z přírodních materiálů nebo designová rezidence od známého architekta. Jindy oprava památkově chráněné budovy. ...

Jak mladí architekti plánovali přestavbu domu u skály

Jak mladí architekti plánovali přestavbu domu u skály

Každá generace přinesla do domu něco nového, stejně tak i současný majitel jej chtěl přestavět dle nových požadavků rodiny na vícegenerační rodinný dům. Spodní podlaží budou využívat senioři, vyšší ...

JAK KOUPIT BYDLENÍ

Příručka Jak koupit bydlení

E-book: Příručka ZDARMA!

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA